Αρχική σελίδα arrow Γενικές πληροφορίες arrow Σχολικός Κανονισμός

Σχολικός Κανονισμός

1. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 8:15 π.μ.. Η προσέλευση στο σχολείο πρέπει να είναι έγκαιρη, δηλαδή πριν από τον κτύπο του κουδουνιού. Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας στα μέσα μεταφοράς (μισθωμένα λεωφορεία και ταξί) από τους μαθητές κατά την προσέλευση και  αποχώρηση από το σχολείο. Η πρωινή συνάθροιση στο προαύλιο, η προσευχή, οι ανακοινώσεις κ.λ.π. αποτελούν μέρος του σχολικού προγράμματος. Ωστόσο, λόγω κορωνοϊού COVID-19 εφαρμόζονται τα μέτρα του άρθρου 6, παρ. 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 - ΦΕΚ 3780/Β/8-9-2020 - Ασθένειες (Κορωνοϊός - COVID-19) (e-nomothesia.gr)) ή της τροποποίησης ή επικαιροποίησης αυτής, με τα οποία αναστέλλεται η πρωινή συνάθροιση στο προαύλιο και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.


Αμέσως μετά οι μαθητές πηγαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και τα self-tests των μαθητών. Μαθητές που δεν έχουν περάσει τα αποτελέσματα των self-tests στην πλατφόρμα edupass και δεν προσκομίζουν τα σχετικά αποδεικτικά απομακρύνονται από το σχολείο με ευθύνη των γονέων τους. Ο έλεγχος των self - tests υπόκειται σε οποιαδήποτε αναγκαία αλλαγή προκύψει λόγω των έκτακτων ΚΥΑ, για τις οποίες οι γονείς και οι μαθητές θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά και από την ιστοσελίδα του Σχολείου.

Επίσης, υποχρεωτική είναι η διενέργεια δύο (2) rapid-tests  ανά εβδομάδα από τους εκπαιδευτικούς  που δεν έχουν νοσήσει ή εμβολιαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, καθώς και η ανάρτησή τους στην πλατφόρμα edupass.


Οι απουσιολόγοι σημειώνουν στο απουσιολόγιο τους απόντες και το παραδίδουν στους/στις εκπαιδευτικούς. Επίσης υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας στους χώρους του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 - ΦΕΚ 3780/Β/8-9-2020 - Ασθένειες (Κορωνοϊός - COVID-19) (e-nomothesia.gr)),  όπου ορίζονται και τα σχετικά για τη χρήση μάσκας για ειδικές περιπτώσεις μαθητών και για εξαιρέσεις χρήσης της.


ΑΡΓΟΠΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ


Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ωράριο του καθημερινού σχολικού προγράμματος, καθώς και κάθε άλλου είδους σχολικών δραστηριοτήτων. Σε κάθε περίπτωση αργοπορίας ή απουσίας των μαθητών η Διεύθυνση του σχολείου πρέπει να ενημερώνεται από τους κηδεμόνες τους. Ειδικότερα, οι πρωινές καθυστερήσεις προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου και για τον λόγο αυτό η συχνή επανάληψή τους ελέγχεται.


Οι αργοπορημένοι μαθητές προσέρχονται στο γραφείο του Διευθυντή, ο οποίος αποφασίζει για την είσοδό τους στην τάξη δίνοντάς τους σχετικό σημείωμα που απευθύνεται στον εκπαιδευτικό της τάξης.

Οι κηδεμόνες των μαθητών ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων για τις επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές αργοπορίες των μαθητών.

Η έξοδος από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο, ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για σχολικές δραστηριότητες με άδεια από τον εκπαιδευτικό.

Στην περίπτωση όπου η αργοπορία οφείλεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο λόγο που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη άφιξη του μισθωμένου μεταφορικού μέσου (σχολικό λεωφορείο ή ταξί) του σχολικού δρομολογίου, οι μαθητές ενημερώνουν τον Διευθυντή ή τους Υποδιευθυντές οι οποίοι αποφασίζουν για την είσοδο των μαθητών/τριών στην τάξη.


ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ

Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Οι θέσεις αυτές διατηρούνται και σε περίπτωση αλλαγής αίθουσας. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο σχολείο δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση νερού (και όχι αναψυκτικών ή οποιασδήποτε τροφής).

Σε   περίπτωση   απουσίας   του   εκπαιδευτικού,  οι μαθητές παραμένουν στη τάξη απασχολούμενοι απο όποιον εκπαιδευτικό είναι διαθέσιμος. Σε περίπτωση που όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι απασχολημένοι, η  πόρτα   της αίθουσας παραμένει ανοικτή  και οι μαθητές παραμένουν ήσυχοι .


ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ., αδιαθεσία), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο σχολείο.

Οι καθηγητές οφείλουν να κλειδώνουν την εξωτερική πόρτα και κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο και κατά την αποχώρησή τους από αυτό.

Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου. Εφόσον ο λόγος αυτός υφίσταται εκ των προτέρων, υπάρχει δυνατότητα αποχώρησης του μαθητή από το σχολείο μόνο εφόσον έχει εγκαίρως προσκομίσει σχετικό σημείωμα υπογεγραμμένο από τον κηδεμόνα, όπου θα αιτιολογείται επαρκώς η πρόωρη αποχώρηση ή εάν υπάρχει σοβαρός λόγος. Ο μαθητής αποχωρεί εφόσον προσκομίσει το σημείωμα στη Διεύθυνση του σχολείου και αφού ενημερώσει τον απουσιολόγο της τάξης. Εφόσον το παιδί είναι ανήλικο, η παραλαβή του γίνεται από γονέα/κηδεμόνα εκτός εάν ο γονέας/κηδεμόνας έχει υποβάλει στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (ypeythini-dilosi.eu)),  με την οποία θα δηλώνει ότι επιτρέπει στο παιδί του να αποχωρήσει μόνο του από το σχολείο πριν τη λήξη μαθημάτων εφόσον υπάρχει ανάγκη - και πάντα μετά από άδεια του Διευθυντή.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Για την προστασία από σεισμούς και άλλα έκτακτα φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο Διευθυντής του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης, ενημερώνουν τους μαθητές για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Διευκρινίζεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι μαθητές δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

  • Σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντέςοφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λπ. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.
  • Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης: Οι χώροι συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης περιλαμβάνονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης που επισημοποιείται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
  • Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής, το οποίο έχει αναρτηθεί στους χώρους του Σχολείου, ενώ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.


ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζεται η Υπουργική Απόφαση 20923/Δ2/2021 - ΦΕΚ 878/Β/5-3-2021 - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (e-nomothesia.gr).

Επίσης, σε περίπτωση όπου μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη, λαμβάνει απουσία και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 7 της Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/8-9-2020 ΚΥΑ (Β΄3780).Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενo
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

ΒΡΑΒΕΙΟ 8ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Η Σχολική Κοινότητα στο Facebook

Στατιστικά

Επισκέπτες: 12356257
Έχουμε 29 επισκέπτες σε σύνδεση

Εκπαιδευτικά, Καλλιτεχνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα του Σχολείου μας

Λύση θέματος πανελληνίων 2022
Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2022
Λύση θέματος πανελληνίων 2022 Η «λύση» αυτή είναι ενδεικτική και κατά κανέναν τρόπο δεσμευτική
Περισσότερα...
Η ορχήστρα Νόστος στα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα
Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022
Η ορχήστρα Νόστος στα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα Η ορχήστρα Νόστος στα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα Συναυλία στις 14 Μαΐου 2022, στα...
Περισσότερα...
Β΄Γυμνασίου - Ιστορία (Ελευθερίου)
Πέμπτη, 26 Μάιος 2022
Β΄Γυμνασίου - Ιστορία (Ελευθερίου) ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ                                     ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ...
Περισσότερα...
Πάνω