Αρχική σελίδα arrow Γενικές πληροφορίες arrow Σχολικός Κανονισμός

Σχολικός Κανονισμός

2. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άμεσος και αντικειμενικός σκοπός των κανόνων είναι η εξασφάλιση της τάξης στη σχολική κοινότητα. Απώτερος στόχος είναι να επιδεικνύουν οι μαθητές/τριες υπευθυνότητα, αυτοπειθαρχία και σεβασμό προς τους κανόνες του σχολείου .

Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών πρέπει να διέπεται από σεβασμό στην προσωπικότητα των συμμαθητών τους, των εκπαιδευτικών, του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του σχολείου. Σε κανένα μέλος της σχολικής κοινότητας δεν αρμόζει και δεν επιτρέπεται η άσκηση οποιουδήποτε είδους βίας: λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής.

Αντίστοιχη συμπεριφορά οφείλουν να επιδεικνύουν και τα λοιπά μέλη της σχολικής κοινότητας (διδάσκοντες, Διεύθυνση, επικουρικό προσωπικό, φύλακες, καθαριστές/στριες, οδηγοί σχολικών οχημάτων και  διαχειριστές του σχολικού κυλικείου),

ώστε να επιτυγχάνεται  η ασφαλής, δημιουργική και δημοκρατική συνύπαρξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η αμφίεση είναι προσωπική επιλογή καθενός από τα μέλη της σχολικής κοινότητας, και ως τέτοια είναι απολύτως σεβαστή από όλους, περιορίζεται όμως ταυτόχρονα από τα όρια που επιβάλλει το σχολικό περιβάλλον.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ

Κατά την παραμονή τους στο Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το ομαδικό πνεύμα, να συνεννοούνται και να συνεργάζονται με τους καθηγητές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων κοσμιότητας και τον κανονισμό του Σχολείου. Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας από τη λοίμωξη COVID-19, όπως: η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των προσώπων, η χρήση μάσκας, η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών κτλ. που ορίζονται από σχετικές διατάξεις και Οδηγίες του ΕΟΔΥ.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η συμπεριφορά των μαθητών/-τριών πρέπει να διέπεται από σεβασμό στον εκπαιδευτικό,  στο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές/-τριές τους και στην υλική σχολική περιουσία.

Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής.


Οι μαθητές θα πρέπει:

 • να αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
 • να αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και να συμμετέχουν στις απαιτούμενες δραστηριότητες φροντίζοντας καθημερινά να προσκομίζουν τα απαραίτητα μέσα για τη διεξαγωγή τους (βιβλία, τετράδια, όργανα, κ.λπ.).
 • να υποστηρίζουν και να διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.
 • να συμβάλλουν στην εμπέδωση ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
 • να προσέχουν και να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.
 • να επιδιώκουν την υιοθέτηση και να συμβάλλουν στην παγίωση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων.
 • να προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:

1. Επιδιώκουν να επικοινωνήσουν και να συζητήσουν με το πρόσωπο με το οποίο έχουν διαφορές.

2. Απευθύνονται στους συμβούλους σχολικής ζωής.

3. Απευθύνονται στον Διευθυντή.

 • να αντιδρούν άμεσα και να ακολουθούν τα παραπάνω βήματα σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς.
 • να τηρούν τους κανόνες της τάξης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εν γένει εκπαιδευτική διαδικασία και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση.

 • να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και να ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.
 • να επικοινωνούν με τους γονείς τους μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, όταν υπάρχει ανάγκη, αφού ζητήσουν άδεια.
 • να ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις τους, να συμπεριφέρονται με ευγένεια στις διδακτικές επισκέψεις εκτός σχολείου και να επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων και εορτών.
 • να σέβονται τα βιβλία και το εποπτικό υλικό του σχολείου. Ιδιαίτερα τα σχολικά βιβλία είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχονται δωρεάν από την πολιτεία και πρέπει να διαφυλάσσονται και να προστατεύονται από βανδαλισμούς.


ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:


Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές μετέχουν με αθλητική ένδυση, διαφορετικά παίρνουν απουσία. Παιγνίδια με μπάλλες επιτρέπονται μόνο κατά την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου καθηγητή /-τριας.

 • Οι μαθητές δεν προσκομίζουν στο σχολικό χώρο τράπουλες, ζάρια και άλλα

τυχερά παιχνίδια.

 • Η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός των σχολικών χώρων -κτηρίων και υπαίθριων χώρων -απαγορεύεται.
 • Τo κάπνισμα, η κατανάλωση καφεΐνης, αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται. Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση εφαρμογή αυστηρών παιδαγωγικών μέτρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


ΧΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ


Ο
ι μαθητές προσέρχονται στο κυλικείο για να αγοράσουν τα επιτρεπόμενα είδη μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, τηρώντας μεταξύ τους αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μ.  Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπουν τα όρια του σχολικού χώρου και προαυλίου ώστε να προμηθευθούν τρόφιμα από καταστήματα ψιλικών, φούρνους ή άλλα καταστήματα εστίασης.


ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Π
αρεκκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, από τους κανόνες του σχολείου, από τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη σχολική ζωή, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στην υλική σχολική περιουσία και στον συμμαθητή, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα.

Τα σχολικά παραπτώματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υπ. Απόφαση 79942/ΓΔ4 /2019 - ΦΕΚ Β 2005/30.05.2019 (kodiko.gr). Εάν κάποιος μαθητής/-τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων, κλιμακώνονται αντίστοιχα οι ποινές.

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/τριών στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της τάξης με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύλλογο Διδασκόντων, τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους.

 • Ο ρόλος του/της υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας είναι η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών, η συστηματική υποστήριξη τους και η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα, ο έγκαιρος εντοπισμός των μαθησιακών, οικογενειακών, οικονομικών και συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών/τριών, ώστε να μπορεί το σχολείο να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Για τον σκοπό αυτό το σχολείο πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. διάλογος, συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Τα παιδαγωγικά μέτρα των περιπτ. γ' και δ' επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή αν πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο αν, επιπλέον των ανωτέρω, κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

Τα παιδαγωγικά μέτρα α-ε αξιοποιούνται ως εξής:

α) Κάθε διδάσκων καθηγητής μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά  μέτρα α και β.

β) Ο/Η Διευθυντής/-ντρια του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά

μέτρα α, β και γ.

γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα

α, β, γ, δ και ε.

δ) Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντοςύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. εφόσον ο μαθητής έχει αξιολογηθεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας και με τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 31 της  Υπ. Απόφαση 79942/ΓΔ4 /2019 - ΦΕΚ Β 2005/30.05.2019 (kodiko.gr) .

Επιπλέον για τα παιδαγωγικά μέτρα της α-ε ισχύουν τα εξής:

α) Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον μαθητή ότι η συμπεριφορά του παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής και δεν καταχωρίζεται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.

β) Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας και ενημερώνεται σχετικά ο γονέας.

γ) Οι μαθητές/-τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο

σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.

Εάν μαθητής  παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά,  το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Στους  μαθητές που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Αριστείο Προόδου».


ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ


 • Στους/στις μαθητές/-τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, «Βραβείο Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους/ες τους μαθητές που ισοβάθμισαν.
 • Στους/στις μαθητές/-τριες οι οποίοι/-ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης».
 • Στους/στις μαθητές που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος.

Όλες οι τιμητικές διακρίσεις επιδίδονται σε επίσημη τελετή κατά την Εορτή

της Σημαίας. Στην τελετή αυτή προσκαλούνται να παραστούν οι τοπικές αρχές

και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών.


ΔΙΑΓΩΓΗ

Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο, με

πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της μαθητικής κατάστασης των μαθητών/-τριών,  χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία.

Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως εξής:

α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/-τριας, όταν τηρεί με συνέπεια τους κανόνες της σχολικής ζωής χωρίς παρεκκλίσεις.

β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/-τριας, όταν υπάρχουν  παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής.

γ) «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή όταν αυτός/-ή αποκλίνει  από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού  περιβάλλοντος.

δ) Όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να επανορθωθεί εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος, ο/η μαθητής/-τρια υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, ώστε σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον να δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του/της.

Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/-τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων  ο οποίος αποφαίνεται κατά πλειοψηφία συνεκτιμώντας την εν γένει  συμπεριφορά τους καθώς και τα παιδαγωγικά μέτρα ή τις ηθικές αμοιβές που  έχουν καταχωριστεί στα οικεία βιβλία. Κάθε χαρακτηρισμός διαγωγής ως  «καλής» ή «μεμπτής» πρέπει να είναι αιτιολογημένος.

Στην ίδια πράξη χαρακτηρίζεται και η διαγωγή των μαθητών/-τριών των οποίων

η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής.

Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/-τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών/-τριών αυτών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως στα απολυτήρια, στα αποδεικτικά απόλυσης και στα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.  Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές/-τριες που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής.

Καμία μεταβολή της διαγωγής μαθητή/τριας δεν μπορεί να γίνει από τον Σύλλογο Διδασκόντων/-ουσών μετά την οριστική έξοδο του/της από το σχολείο.

Σε κάθε περίπτωση, και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.


ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διαπαιδαγώγηση των μαθητών και η διδασκαλία σύμφωνα με τα ισχύοντα Α.Π.Σ. και τις οδηγίες για τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη που προτείνει κάθε χρόνο το Ι.Ε.Π..

Επιπλέον, ο ρόλος των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική κοινότητα είναι καθοδηγητικός και η επίδρασή τους καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγούν με το παράδειγμα και την καθημερινή τους συνέπεια. Ενθαρρύνουν και προωθούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών τους σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες, αναπτύσσοντας ειλικρινή, θερμή συνεργασία και δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη για τον μαθητή, αλλά και σταθερότητα και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, ώστε να εξασφαλίζεται η ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στον σχολικό χώρο.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων μεριμνά για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και προφύλαξης μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού από τον κορωνοϊό COVID-19, τηρώντας τις κείμενες διατάξεις και εφαρμόζοντας τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενημερώνονται διακριτικά σχετικά με την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών/τριων τους, για την καλύτερη στήριξη, φροντίδα και πρόοδό τους. Επιπλέον, οφείλουν να ενημερώνονται για γνωστικές και συναισθηματικές ιδιαιτερότητες των μαθητών, καθώς και για θέματα υγείας ,σύμφωνα με τις γνωματεύσεις που έχουν κατατεθεί στο σχολείο ώστε να υιοθετούν τις κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές για την ομαλή προσαρμογή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία σε συνεργασία με τους καθηγητές ειδικής αγωγής.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται από το Σχολείο για τους μαθητές/τριες με οπτική αναπηρία που φοιτούν στο τμήμα ένταξης μαθητών με προβλήματα όρασης.

Οι εκπαιδευτικοί τηρούν πάντα εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων, τις συζητήσεις και τις εκτιμήσεις σχετικά με προσωπικά δεδομένα, σχολικές επιδόσεις, συμπεριφορά, θέματα διαγωγής, βαθμολογίες, εξετάσεις κ.λπ..

Συμβάλλουν στη διαμόρφωση σχολικού κλίματος που εμπνέει στους μαθητές αίσθημα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθυνθούν στους δασκάλους τους για βοήθεια όποτε αντιμετωπίζουν αδιέξοδα και δυσχέρειες ή τυχόν επιζητούν μια τρίτη, καθοδηγητική άποψη στην επίλυση προβλημάτων παιδαγωγικού χαρακτήρα.

Αντιμετωπίζουν τους/τις μαθητές/τριές τους με πνεύμα δημοκρατικής συνδιαλλαγής, διαλόγου και συνεννόησης, με ισότιμο, δίκαιο και συμπεριληπτικό τρόπο

Καλλιεργούν κι εμπνέουν πρωτίστως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά στους/στις μαθητές/τριές τους.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ


Τα καθήκοντα του διευθυντή και των υποδιευθυντών ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Στον παρόντα κανονισμό συνοπτικά παραθέτουμε:

Ο διευθυντής του σχολείου:

1.   είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και τη διατήρηση της αισθητικής των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/-τριών. Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου, καθώς και για την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

2.   συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και των μαθητών/-τριών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της ευπρέπειας και την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού του Σχολείου.

3.   αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που οδηγούν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών κι ευαισθητοποιημένων πολιτών. Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου του προσωπικού μέσα στα πλαίσια των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων του.

4.   συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου σε βάση ισοτιμίας και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει τη συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών και μαθητών, εμπνέει και παρέχει σε όλους θετικά κίνητρα. Απευθύνει συστάσεις στους διδάσκοντες, όταν το κρίνει απαραίτητο, πάντα σε πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.

5.   λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων, εποπτικών μέσων και εργαλείων και φροντίζει για την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, για τη λειτουργικότητά τους και για την ενδεχόμενη αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς.

Οι υποδιευθυντές του σχολείου:

1.    συνεργάζονται με τον Διευθυντή και τον βοηθούν στην επίτευξη της ομαλής λειτουργίας του σχολείου και της εφαρμογής του ανά χείρας Εσωτερικού Κανονισμού, τόσο εκ μέρους των λοιπών μελών της σχολικής κοινότητας, όσο κι εκ μέρους των ιδίων.

2.   είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και διεξαγωγή των μαθητικών εκδηλώσεων και των μαθητικών εκλογών σε πνεύμα δημοκρατικό και με τήρηση κοινώς αποδεκτών κανόνων ευπρέπειας.

3.   ενημερώνουν τον Διευθυντή και τον Σύλλογο για τυχόν φαινόμενα παραβίασης του Κανονισμού ή φαινόμενα εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/-τριών.

4.          φροντίζουν για την τήρηση κανόνων ασφαλείας, περιλαμβανομένων των σχετικών διατάξεων που αφορούν τον covid 19, καθώς και για τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής των κοινόχρηστων σχολικών χώρων και των χώρων εργαστηρίων ή στούντιο μουσικής.Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενo
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

ΒΡΑΒΕΙΟ 8ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Η Σχολική Κοινότητα στο Facebook

Στατιστικά

Επισκέπτες: 12356640
Έχουμε 51 επισκέπτες σε σύνδεση

Εκπαιδευτικά, Καλλιτεχνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα του Σχολείου μας

Λύση θέματος πανελληνίων 2022
Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2022
Λύση θέματος πανελληνίων 2022 Η «λύση» αυτή είναι ενδεικτική και κατά κανέναν τρόπο δεσμευτική
Περισσότερα...
Η ορχήστρα Νόστος στα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα
Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022
Η ορχήστρα Νόστος στα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα Η ορχήστρα Νόστος στα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα Συναυλία στις 14 Μαΐου 2022, στα...
Περισσότερα...
Β΄Γυμνασίου - Ιστορία (Ελευθερίου)
Πέμπτη, 26 Μάιος 2022
Β΄Γυμνασίου - Ιστορία (Ελευθερίου) ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ                                     ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ...
Περισσότερα...
Πάνω