Αρχική σελίδα arrow eBlogs

Πρωτοσέλιδο,τεύχος:1ο

Όπερ και εγένετο

Όπερ και εγένετο

Το εγχείρημα αυτό, της υλοποίησης της σχολικής εφημερίδος πρόκειται για μία σχετικά μακροχρόνια προσπάθεια. Το έναυσμα δόθηκε πέρσι και φέτος έχουμε επιτέλους την χαρά να παραδίδουμε στη σχολική μας κοινότητα το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής.

Το έργο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του σχολείου μας και δεν θα εκπονείτο ποτέ χωρίς την συμβολή και την υποστήριξη της Προέδρου μας, κύριας Κανέλλου Ολυμπίας.

Σελίδα 2, τεύχος:1ο

Σελίδα 3, τεύχος:1ο

Σελίδα 4, τεύχος:1ο

Σελίδα 5, τεύχος:1ο

Σελίδα 6, τεύχος:1ο

Σελίδα 7, τεύχος:1ο

Σελίδα 8, τεύχος:1ο